2013, സെപ്റ്റംബർ 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

വോട്ടിംഗ് മെഷീനില്‍ നിഷേധവോട്ടിനും ബട്ടണ്‍; സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി | keralaonlinenews.com

വോട്ടിംഗ് മെഷീനില്‍ നിഷേധവോട്ടിനും ബട്ടണ്‍; സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി | keralaonlinenews.com:

'via Blog this'

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ